Instruktorský kurz IKMF CZ 2024

Česká pobočka IKMF pořádá toto léto Instruktorský kurz (CIC) pro uchazeče a uchazečky na pozici instruktora krav maga dospělých a dětí v původní a největší organizaci zakladatele krav maga Imiho Lichtenfelda.

Nabízíme jedinečnou příležitost posunout se v životě dál a naučit se něco výjimečného, čím se můžete živit. Předat své znalosti ostatním, pomáhat svému okolí, rozvíjet sám sebe a celou společnost.

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí krav maga učit ve svých klubech a lokalitách, příslušníky a instruktory bezpečnostních složek a studenty, kteří sice učit nechtějí, ale chtějí dosáhnout mistrovství a maximálního porozumění tohoto systému.

Podmínky přijetí a veškeré podrobné informace viz.níže

DATUM : léto 2024

ČAS: 08:30 – 17:30

INSTRUKTOR: Martijn Bos, Tamir Gilad a prezident IKMF Avi Moyal

PŘIHLAŠOVÁNÍ: https://is.kravmaga.cz/s/40803

Staň se mistrem nejefektivnějšího sebeobranného systému!
Staň se mistrem nejefektivnějšího sebeobranného systému!
Jedna věc je, naučit se základy krav maga jako student, druhá dostat se hlouběji, pochopit
principy a komplexnost systému. Třetí stupeň poznání je umět tyto vědomosti někomu
předat, opravit jeho chyby a někam ho dovést. Naučíte menší a slabší, aby se dokázali
bránit, pomoci dětem proti šikaně, znát pravidla bezpečnosti, vědět, jak pracovat s lidmi a
pomáhat jim.
Česká pobočka IKMF pořádá toto léto evropský instruktorský kurz (CIC) s těmi nejlepšími
světovými experty.
CIC je výzvou pro každého milovníka či milovnici systému krav maga, Jde o milník
nejnadanějších studentů, kteří chtějí svoje znalosti a dovednosti předávat dál a výzvou pro
všechny nadšence do sebeobrany. Pokud se chcete dostat nahoru, naučit se, co vás nikde
jinde nenaučí a získat životní poslání, tak jedině u IKMF – původní federace zakladatele
Imiho Lichtenfelda. IKMF je organizace s nejpropracovanějším systémem, největší
základnou a napojením přímo na Izrael a izraelské bezpečnostní složky.
Staňte se součástí IKMF rodiny a vstupte do světa bojovníků, kde se můžete vzdělávat,
vyvíjet a stávat se lepším a lepším.
Od roku 2012 jsme vyškolili necelou stovku instruktorů, kteří dnes působí jako instruktoři
dětí, dospělých, policistů a vojáků po celé České republice. Zařaďte se mezi světovou špičku a otevřete si výukové centrum krav maga ve svém městě. Náročnou přípravu budoucích
instruktorů IKMF za splněným snem letos povedou přední experti Global Teamu – Martijn Bos, Tamir Gilad a prezident IKMF Avi Moyal.

Zájemci posílejte motivační dopis a životopis na info@kravmaga.cz, do předmětu uveďte:
CIC

Co je krav maga:
Krav maga je nejefektivnější systém sebeobrany
Kdo jsme:
Jsme česká pobočka největší světové krav maga federace. Původní organizace zakladatele
systému krav maga Imiho Lichtenfelda.
Co je CIC

CIC je obecný instruktorský kurz zaměřený na výuku civilistů – žen, mužů, dětí a seniorů a současně je bránou do světa dalšího instruktorského vzdělávání např: policejního kurzu,
vojenského, ženského instruktorského kurzu a dalších.
Kurz trvá přibližně 200 hodin a je rozdělen do 23 dnů, dvou až tří částí a ukončen je
závěrečným testem, který se skládá ze tří částí – teoretické, ve formě psaného testu,
technické, kdy jsou účastníci testováni na stupeň G1, a praktické, kde účastníci kurzu mají
za úkol předvést své instruktorské schopnosti. Kurz probíhá v anglickém jazyce a je
překládán do českého jazyka.
Během kurzu se naučíte techniky levelu P1-G2, dostanete komplexní návod na vedení
tréninků, seminářů a soukromých lekcí a naučíte se dokonale ovládat principy a techniky
krav maga. Nedílnou součást kurzu je metodika výuky, psychologie boje, proces učení, práce s lidmi a zdravověda.
Osvojíte si pravidla fungování lidského těla, získáte přesah, informace a postupy ohledné
správného posilování, rehabilitace a strečinku.

Náplní kurzů je také teoretická příprava, názvosloví technik, informace o původu systému,
zakladateli a principech krav maga. Na kurzu vás také blíže seznámíme s pravidly
ekonomického provozu vedení kurzů, propagací a plánováním.

Místo:
Tréninkové centrum IKMF CZ
Národní třída, Opatovická 18, Praha 1

Pro koho je kurz určen:
Studentům krav maga, kteří chtějí absolvovat nejdokonalejší výcvik v rámci civilní verze krav maga, pochopit podstatu systému, dokonale ovládat techniky krav maga, posunout svoje znalosti na další level a stát se instruktorem.
Ženám a mužům, kteří mají znalosti a dovednosti z bojových sportů nebo sebeobranných
stylů. Sportovcům, bojovníkům a trenérům či učitelům, kteří se chtějí naučit systém krav
maga a svoje znalosti předávat dál.

Co nabízíme:
Certifikaci a podporu největší světové organizace krav maga
Pravidelné instruktorské vzdělávání se zahraničními i lokálními instruktory
Nadstandardní finanční ohodnocení
Možnost profesního růstu
Slevu na veškeré tréninkové vybavení a oblečení

Koho hledáme:
ženy a muže z celé ČR
nejméně 18 let věku kteří disponují:
zkušenostmi s bojovými uměními, sportem či systémem
dobrou fyzickou kondicí
čistým trestním rejstříkem
s dobrými komunikativními schopnostmi
přátelským a otevřeným přístupem

přínosem jsou:
zkušenosti s vedením výuky
dobré organizační schopnosti
komunikativní znalosti anglického jazyka
obchodní schopnosti
znalost zdravovědy

Kdo kurz povede:

Martijn Bos
Krav maga Expert 5, Civil, Military, Law Enforcement, SWAT, VIP-security, Women, Kids &
Teens and Combat & Fighting instructor
Bachelor of sports and health
Master Trojan Workout instructor
RKC certified Senior kettlebell instructor
2nd dan Kempo
Karate (1st kyu)
MMA & Muay Thai (12 years)
Certified MMA instructor

Tamir Gilad
Krav maga Expert 6, Head of IKMF testing committee, Instructor of shooting and tactic

Avi Moyal
Krav maga Master 3, Director and head instructor of IKMF
Become the master of the most effective self-defense system! It's one thing to learn
the basics as a student, it's another to get deeper, progress and understand the
principles and complexity of the system. The third level of knowledge is to be able to
pass this knowledge on to someone, correct their mistakes and lead them
somewhere. To teach the smaller and weaker ones to be able to defend themselves,
to help children against bullying, to know safety rules, to know how to work with
people and help them.
The Czech branch of IKMF is organizing a European civilian instructor course (CIC)
this summer with the world's best experts. CIC is a challenge for every lover of krav
maga, a milestone for the most gifted students who want to pass on their knowledge
and skills and a challenge for all self-defense enthusiasts. If you want to get to the
top, learn what you can't learn anywhere else and get a life mission, where else if not
in IKMF, the original federation of the founder of krav maga, Imi Lichtenfeld. The
organization with the most sophisticated system, the largest base and a connection
directly to Israel and the Israeli security forces. Become a part of the IKMF family and
enter the world of fighters where you can learn, develop and become better and
better.
Since 2012, we have trained nearly hundred instructors, who give clsses to children,
adults, police officers and soldiers throughout the Czech Republic. Place yourself
among the world's top and open a krav maga training center in your city. The
demanding preparation of future IKMF instructors this year will be directed by the
leading experts of the Global Team – Martijn Bos, Tamir Gilad and IKMF president Avi
Moyal.
If you are interested, please send a motivation letter and CV to  info@kravmaga.cz ,
put: CIC in the subject line