Principy

Základní principy Krav Maga

 1. Způsob co nejvíc škody v co nejkratším čase
 2. Přejdi z obrany do útoku v co nejkratším čase (nebo simultánně)
 3. Použij veškeré dostupné prostředky k získání výhody

Základní témata

 • Prevence, vyhnutí se střetu, útěk
 • Obrany proti všem neozbrojeným útokům: údery, kopy, ale také uvolnění se ze všech možných druhů úchopů a držení.
 • Útoky a protiútoky ze všech možných úhlů, vzdáleností, postojů (ve stoje, na zemi, ve vodě atp.) a ve všech rytmech. Zároveň se k útokům a obraně používají předměty denní potřeby (batoh, kufr, klíče, platební karta aj.)
 • Pády do všech směrů
 • Všechna výše uvedená témata jsou procvičována v rozličných prostředích – předchází jim nácvik v tělocvičně, ale cvičíme v otevřených prostorách, v parku, v dopravních prostředcích, v uzavřených prostorách, na schodištích apod.
 • Krav Maga připravuje studenty na všechny možné scénáře, ve všech prostředích a za všech podmínek. Ve svých technikách navíc využívá přirozených reflexů a pohybů těla, vše je tedy velmi efektivně zvládnutelné, bez ohledu na věk, váhu, výšku, fyzickou kondici a pohlaví.

V čem je Krav Maga jiná?

Většina útoků se neodehrává v pohodlném prostředí tělocvičny. Trénink Krav Magy proto vychází z předpokladu, že útok v běžném životě může přijít v jakoukoli denní dobu, v jakémkoli prostředí, za jakýchkoli podmínek a navíc velice rychle a překvapivě.

Útoky se dějí v okamžicích, kdy je nejméně očekáváme, kdy jsme nejvíce zranitelní, v členitých oblastech s početným nábytkem, na nerovném povrchu, na parkovištích a v mnoha dalších prostředích, ve kterých žijeme, kterými denně procházíme, ve kterých pracujeme nebo se bavíme. Proto je náš trénink strukturován tak, aby co nejvíce odpovídal realitě (jak jen je to v „laboratorních“ podmínkách tělocvičny možné) a zároveň pracujeme s mnoha faktory, které ovlivňují finální úspěšnost sebeobranného aktu.

Trénujeme, abychom překonali nebo potlačili příznaky šoku, dezorientace, ztrátu jemných motorických schopností, tunelového vidění a spoustu dalších věcí, jako například pokřivené vnímání času apod. Naše techniky a schopnosti byly vyvinuty v reálných situacích a byly úspěšně použity civilisty, policisty či vojáky po celém světě.

Co si od nás odnesete?
 • Schopnost identifikovat útok, vyhnout se mu, či v případě nutnosti jej neutralizovat
 • Jak fungovat a bránit se efektivně pod stresem či v šoku z nenadálého útoku
 • Jak se bránit proti širokému spektru běžných útoků, jako je škrcení, údery, kopy, útoky zbraněmi (nůž, tyč, pistole), útoky více útočníků, útoky na zemi atd.
 • Dobrou fyzickou kondici