Co nabízíme

| Tréninky pro dospělé  | Tréninky pro děti | Fighting a Combat | Soukromé lekce | SeminářeKempy | Teambuldingy | Ozbrojené složky | Tréninky pro ženy | Střelba | Boj s nožem  |  Příprava instruktorů|

Tréninky dospělí

Soukromé   lekce

Příprava instruktorů

Ozbrojené složky

Dětské třídy

Tréninky        děti

 

Třídy pro ženy

Fighting a Combat tréninky

Fighting  Combat

Kempy

Semináře

Střelba

 

Tréninky pro dospělé

Tréninky probíhají dvakrát týdně hodinu a půl v našich tréninkových místech (viz. Kde trénujeme?). Ve třídách bývá 20-30 studentů, po většinu času pracují v párech či ve skupinách. V rámci tréninků učíme naše studenty techniky efektivní sebeobrany, ale připravujeme je též po stránce fyzické, taktické a mentální.

Seznam tréninkových měst a lekcí naleznete v sekci Kde a kdy cvičíme.

Fighting a Combat tréninky

Pro zkušenější studenty jsme připravili program, jehož náplní jsou především sparingové drily a pokročilejší bojové techniky. Studenti cvičí s různými ochrannými prvky (chrániče holení, suspenzory, chrániče předloktí, helmy, boxerské a grapplingové rukavice), tudíž je kontaktní úroveň ještě o něco vyšší než na běžných tréninzích.

Soukromé lekce

Soukromé hodiny nabízíme jak pro naše studenty, tak i pro veřejnost. Tyto probíhají v podstatně menších skupinách (typicky 1-5 studentů, ale samozřejmě mohou být i větší) a nad rámec standardního tréninkového rozvrhu – není tedy problém dohodnout soukromou hodinu ve kteroukoli denní hodinu a kterýkoli den. V rámci soukromých hodin se věnujeme prohloubení stávajících znalostí studentů v případě, že se chtějí efektivně zlepšit v krátkém čase, opakování témat z tréninků v případě, že student zamešká hodiny, ale připravujeme též tematické lekce – obrana proti noži, tyči, pistoli, boj na zemi aj. Lokace i téma soukromé hodiny je plně ve Vaší režii, lekce se může klidně konat i u Vás!

Pro více informací a objednání soukromé lekce, pokračujte do sekce Soukromé lekce.

Semináře

Pravidelně (minimálně jednou měsíčně) pořádáme tematické semináře pro studenty Krav Magy a veřejnost. Intenzivně na nich procvičujeme různá zajímavá témata, v minulosti proběhly semináře boje s nožem a teleskopickým obuškem, obrana proti hrozbě a útoku nožem či tyčí, víceúrovňové semináře obrany proti hrozbě pistolí, též s prvky ochrany třetí osoby apod.

Semináře zastřešuje náš instruktorský team, často však zveme i zahraniční instruktory z Izraele, Maďarska, Polska atp. Krom seminářů Krav Magy pořádáme například též kettlebell semináře, semináře střelby či bojových kombinací.

Sledujte náš kalendář aktivit, aby Vám žádný ze seminářů neunikl!

Pro více informací k našim seminářům přejděte do sekce Semináře.

Kempy

Pro naše studenty pravidelně pořádáme letní kempy, kterých se účastní větší množství studentů a které jsou vždy vícedenní. Věnujeme se na nich velmi zajímavým tématům, například poslední kemp s podtitulem „Antiterror Training“ zahrnoval nácviky boje v zástavbě, použití běžných předmětů k sebeobraně, ochrany třetí osoby, boje za snížených světelných podmínek, ve vodě, v hospodě, boje v interiéru či například boje v autobusu, v autě a jeho okolí.

Teambuildingové akce

Pro firmy a společnosti nabízíme teambuildingové akce, v minulosti jsme spolupracovali mimojiné s firmami Red Bull či Alpiq. Díky tréninku v párech a ve skupinách a také za zvýšené hladiny adrenalinu a stresu se účastníci nejen učí efektivně bránit, ale též budují kolektiv. V přípravě programu klademe nejvyšší důraz hlavně na nácviky teamové kooperace a budování teamového ducha.

Krav Maga Red Bull teambuilding

Tréninkové programy pro ozbrojené složky

V našem klubu pravidelně cvičí členové armády, policie a soukromých bezpečnostních agentur společně s ostatními studenty, v naší nabídce však nechybí ani pravidelné hodiny právě pro členy ozbrojených složek a policie. V těchto je kladen větší důraz na policejní techniky, zatýkání, boj proti více útočníkům, boj se zbraní, techniky zásahových jednotek a mnohé další.

Krav Maga pro policisty a ozbrojené složky

Tréninky pro děti

Krav Maga pro děti je vhodná pro chlapce i dívky a má za cíl naučit je jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Děti jsou rozděleny do tří hlavních věkových kategorií. Na nejmladší úrovni je náplní řada her, které pomáhají s koordinací, celkovou pohyblivostí a obratností. Během učení jsou hry opatrně protkány pokyny a principy, jež pomohou při řešení ohrožujících situací. S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a více se soustředí na sebeobranné techniky. Ke konci věkového spektra, se osnovy jednoduše přibližují těm pro dospělé Kurz je zaměřen na pohybové dovednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy, techniky sebeobrany ale i prevenci agresivity a týmovou práci.

Více informací a rozpis tréninků pro děti naleznete v sekci Sebeobrana pro děti.

Krav Maga pro děti

Tréninky pro ženy

Jsme přesvědčeni, že pro navození co nejreálnějších podmínek během tréninku je nejlepší, pokud ženy cvičí ve společných třídách s muži. Patříte-li však mezi ženy, kterým není cvičení s muži příjemné a radši byste cvičila v ženském kolektivu, pak je ženská Krav Maga třída určena právě pro Vás

Střelba

Kurz přípravy na zbrojní průkaz Střelby Příprava na zbrojní zkoušku, Krátka zbraň basic, Krátká zbraň advanced, Dlouhá zbraň, Uzi víkend, Základy manipulace se střelnou zbraní, Sniper kurz, Miliotary camp, Střelecké závody.

Příprava instruktorů

Program přípravy instruktorů (PPI) zahrnuje instruktorské tréninky, semináře a workshopy a má za cíl přípravu budoucích instruktorů na úspěšné zvládnutí instruktorského kurzu a následné úspěšné působení v roli instruktora. Kandidáti na přijetí do PPI by měli disponovat pohybovým talentem, dobrou fyzickou kondicí, zkušenostmi s bojovými sporty a schopností a chutí učit. Podmínkou je čistý trestní rejstřík a věk by měl být minimálně 24 let.

Boj s nožem

Semináře a workshopy zaměřené na boj s nožem a proti noži.