Semináře

Nad rámec pravidelného tréninku pořádáme pravidelné semináře – ty jsou zpravidla dvojího typu: semináře pro veřejnost a semináře pro naše studenty.

 

Semináře pro veřejnost

Na veřejné semináře mají kromě našich studentů přístup i lidé z řad veřejnosti. Předchozí zkušenost se systémem Krav Maga není podmínkou, semináře jsou koncipované tak, aby je zvládl i úplný začátečník. Pro veřejnost pořádáme prezentační semináře, na kterých mají lidé možnost takříkajíc ochutnat základní atributy systému Krav Maga, pokud se například teprve rozhodují, zda s tréninkem Krav Maga začít. Pravidelně ale děláme i tematické semináře, v minulosti například série seminářů pro ženy.

For Girls Who Fight
Vzhledem k zájmu o kurzy sebeobrany z řad něžného pohlaví jsme ve spolupráci s magazínem OnaDnes uspořádali sérii seminářů exkluzivně pro ženy s názvem „For Girls Who Fight“. Tyto semináře se konaly v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Hradci Králové, s průměrnou návštěvností okolo 120 účastnic. Série seminářů byla tak úspěšná, že jsme uspořádali ještě Krav Maga Women Seminar v Praze pod vedením expertů z Polska a Maďarska Istvana Nagyho a Lukasze Osieckiho.

Seminář For Girls Who Fight

Antiterror Seminar
Pozvání do ČR přijal tactical instruktor IKMF Dan Oren, aby k desetiletému výročí teroristických útoků z 11. září vedl sérii Antiterror seminářů, která zahrnovala krom dvou seminářů pro veřejnost též dva kurzy izraelské střelby a seminář pro policisty a členy ozbrojených složek. Vzhledem k úspěšnosti této akce plánujeme navazující Antiterror víkend i na letošní září.

Krav Maga Antiterror Training

Krav Maga Antiterror seminář - izraelská střelba

 

Semináře pro děti

Pro děti a juniory pořádáme semináře v rámci školní výuky nebo družiny. Zajišťujeme výuku pro žáky prvního a druhého stupně i pedagogický sbor. V letních měsících nabízíme workshopy na letních a příměstských táborech.
Seminářích se zabývají sebeobranou krav maga pro děti a juniory, prevencí šikany, základy bezpečnosti, možnostmi prevence a specifikami podle dané problematiky.

Akce pořádáme buď v některém z našich tréninkových center nebo přímo ve školním zařízení ale i venku pod širým nebem v češtině nebo angličtině.

Semináře pro členy IKMF CZ

Minimálně jednou do měsíce pořádáme pravidelné semináře pro členy české pobočky IKMF. Základním typem seminářů jsou opakovací semináře, v rámci kterých si studenti opakují materiál z konkrétního technického stupně – ať už z toho důvodu, že zameškali určitou část pravidelných tréninků, nebo protože si chtějí techniky osvěžit a lépe ovládnout. Opakovací semináře pořádáme zpravidla před testováním na technické stupně.

Dalším typem seminářů jsou tematicky orientované semináře. Tyto mají za cíl rozšířit a doplnit znalosti z běžných tréninků o zajímavá a netradiční témata a v řadě případů jsou i vícedílné. V minulosti jsme pořádali například úspěšný dvoudílný seminář „PISTOLE“, na kterém si účastníci procvičili obrany proti rozličným typům hrozeb střelnou zbraní.

Krav Maga seminář Pistole

Na seminářích poskytujeme našim studentům poněkud odlišnou zkušenost od klasických tréninků v tělocvičně – cvičíme ve specifických prostředích barů, dopravních prostředků či například ve vodě a měníme též podmínky tréninku použitím hlasité hudby nebo snížené viditelnosti.

Krav Maga boj ve vodě

Snažíme se naše studenty vzdělávat i mimo rámec systému Krav Maga a proto pořádáme semináře i z jiných oblastí. Na zlepšení techniky úderů a kopů a jejich efektivnímu kombinování a použití v boji byl zaměřený seminář Bojové kombinace, pravidelně bereme naše studenty na střelnici v rámci seminářů izraelské střelby (v minulosti vedené střeleckým instruktorem Tamirem Giladem či tactical instruktorem Danem Orenem), pořádáme semináře zaměřené na použití teleskopického obušku a nože k sebeobraně a učíme techniky cvičení s kettlebellem.

Enter the Kettlebell seminář

 

Semináře vedené členy Global Instructors Teamu

Do české kotliny pravidelně zveme velmi zkušené instruktory z Izraele, členy tzv. Global Instructors Teamu, jehož členové jsou zodpovědní za edukaci systému Krav Maga za hranicemi Izraele, kde pořádají semináře pro studenty Krav Maga, vedou instruktorské kurzy a dohlížejí na testování studentů a instruktorů. Za sebou máme již mnoho velmi povedených seminářů se zahraničními instruktory, z těch nejlepších můžeme jmenovat Low-light seminar zaměřený na boj ve tmě, Gang Fight seminar, zaměřený na pouliční boj proti přesile či Bar Fight seminar, kde si studenti osvojili specifika boje v baru či na diskotéce.

Bar Fight seminář s Tamirem Giladem