O české IKMF

Krav Maga se na našem území začala neoficiálně cvičit v roce 2003, kdy k nám byli zvaní instruktoři z jiných zemí, a pořádaly se veřejné semináře. V průběhu dalších pěti let se podařilo Michalu Otipkovi, jeho bratrovi a Dušanovi Vavrečkovi úspěšně absolvovat dvě části instruktorského kurzu v Polsku a poté v Praze přímo pod vedením tehdejšího předsedy IKMF Eyala Yanilova, splnit potřebné zkoušky a otevřít oficiální českou pobočku Mezinárodní KRAV MAGA Federace (IKMF) a následně první třídy pro veřejnost.

V současnosti je v Čechách necelá desítka tréninkových míst, začátkem srpna letošního roku (2011) byl Civilním instruktorským kurzem zakončen roční program přípravy instruktorů, česká pobočka IKMF tak získala 13 nových instruktorů, díky čemuž se budou otevírat nové třídy v mnoha dalších městech a startují taky programy sebeobrany pro děti a ženy. Instruktorský kurz zahrnoval bezmála 200 hodin intenzivní přípravy, v rámci které se kandidáti na instruktory pod vedením tří členu Global Teamu Amnonem Darsou, Tamirem Giladem a Haimem Sassonem naučili metodice výuky systému KRAV MAGA, na jejímž konci je čekalo náročné dvoudenní testování a certifikace.

Krom pravidelné výuky pořádáme pravidelné tematické semináře – letos například velice úspěšné semináře Bar Fight pod vedením instruktora Global Teamu Tamira Gilada (Expert 4), zaměřeného na boj v klubu, diskotéce či baru (cca 70 účastníků), Fighting Tactics pořádaného Haimem Sassonem (GIT, Expert ?) (cca 90 účastníků) či Tactical & Combat Shooting semináře s Tamirem Giladem, jenž je krom Krav Magy též instruktorem izraelské combatové střelby. V létě také pravidelně pořádáme letní kempy v Lázních Libverda – v roce 2010 letní kemp s tematikou Antiterror Training, kde se naši studenti učili řešení vysoce krizových situací, scénáře únosu dopravního prostředku či ozbrojené přepadení v uzavřených prostorech; letos pak Weapons Camp, zaměřený na řešení útoků zbraněmi (nůž, tyč, střelná zbraň), boj s více útočníky, boj v zastavěné oblasti či scénáře s více útočníky a pak také pokračování kempu Antiterror Training, jehož vyvrcholením byl boj v osobním automobilu a okolo něj. Pořádáme též pravidelné třídy pro příslušníky policie, které jsou obsahově odlišné od civilní verze Krav Magy.

Snažíme se poskytnout našim studentům a ostatním zájemcům poskytnout co nejširší možné spektrum sebevzdělávání v různých oborech i nad rámec tréninku Krav Maga, pravidelně proto pořádáme i semináře z mnoha jiných oborů. V minulosti jsme proto opakovaně uspořádali velmi oblíbený seminář zaměřený na zvládnutí základních cviků s kettlebellem, semináře combatové střelby, seminář použití teleskopického obušku či ve spolupráci s externími instruktory připravujeme studenty k získání zbrojního pasu. Náš tým neustále pokračuje ve vlastním vzdělávání a pravidelně si rozšiřuje své znalosti v rámci systému Krav Maga, kdy se na speciálních kurzech učí od těch nejlepších instruktorů z Izraele (můžeme se tak pyšnit například policejními instruktory, instruktory pro ochranu třetí osoby či např. instruktory dětí), tak i mimo něj – naši instruktoři se zúčastnili například kurzů přežití v bojových podmínkách, bojové taktiky průzkumného družstva, zdravotních a záchranářských kurzů či kurzů a seminářů tréninku s kettlebellem.

Sebeobranný systém KRAV MAGA se těší vysokému zájmu jak v řadách veřejnosti, tak i mezi členy policie a ozbrojených složek. Mezi hlavní priority IKMF CZ pro následující rok proto patří zejména rozšiřování instruktorského týmu a rozšiřování výuky i do dalších měst v ČR. Naším cílem je oslovit širokou veřejnost, dokázat, že Krav Maga je skutečně systém pro každého a pořádat vysoce kvalitní a zajímavé akce. V plánu pro následující rok je například Winter Camp či vícedenní seminář boje ve městě a uzavřených oblastech. Mimo jiné se snažíme připravit podmínky pro pořádání kurzu armádních instruktorů na území ČR.