SHOOTING CAMP

SHOOTING CAMP

Nedaleko Liberce pod záštitou IKMF (Mezinárodní Federace Karav Maga) proběhl střelecký kurz po vzoru ICS (izraelské bojové střelby), která je považována za nejefektivnější a nejpropracovanější. Tato bojová střelba byla vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností izraelských speciálních sil a protiteroristických jednotek v bojových podmínkách.

Tréninkové postupy ICS kladou důraz na přirozený pohyb, podvědomé a vědomé reakce a uživatele připraví na přesnou a instinktivní střelbu. Součástí celého procesu je zakomponování simulace stresu a jeho vlivu na střelbu v reálných podmínkách ohrožení života. Umět ve stresových podmínkách co nejrychleji vyhodnotit situaci, vytáhnout zbraň, umět jí použít, odstranit problém a dostat se do bezpečí, to bylo náplní tohoto třídenního intenzivního střeleckého kempu.

Cílem tohoto kempu bylo u účastníků dosáhnout co největšího posunu znalostí praktického užití krátkých střelných zbraní při osobní obraně. Kurz byl koncipován na témata: statika, dynamika a taktika. Přičemž statická část účastníky naučila základy ICS, postoje, praktickou a bezpečnou manipulaci se střelnou zbraní, což jsou základy na kterých ICS staví a kde každý detail byl propracován po vykoupení krví na bojištích Sinajského poloostrova. Po zvládnutí technik ICS je nutné zapojit i pohyb, neboť skutečný střet s nepřítelem není filmovým kovbojským duelem. Střelci si tak mohli vyzkoušet střelbu v různých polohách a s bezpečnými přesuny. V dynamické části bylo důležité, aby člověk vyrostl ze střelby v klidu na jednom místě a naučil se vnímat prostor, objekty na něm a dokázal se orientovat. Všechny tyto postupy bylo třeba umět zvládat pod stupňujícím se tlakem, aby se střelec, při zachování maximálního bezpečí, co nejvíce přiblížil reálné situaci, která ho může na dnešní ulici potkat. V taktické části se pak s účastníky probírali scénáře konfliktů s útočníkem, jejich řešení i případný právní rozbor s trestně právními důsledky.
Praktické procvičování reálné střelby je lepší jak tisíc návodů. Profesionální a lidský přístup instruktorů pak pomohl účastníkům se den za dnem zlepšovat v jejich dovednostech zacházení se střelnou zbraní. Účastníci kurzu si rychle vybudovali vyšší jistotu a celý kurz byl pro každého obrovským skokem v jeho střeleckých zkušenostech a náhledu na skutečnou konfliktní situaci.

Moderní bojové umění Krav Maga a Izraelská bojová střelba jdou ruku v ruce a patří k sobě jako noc a den. Pouhé nošení střelné zbraně není zárukou jejího správného užití. Je třeba dbát na odhadnutí před konfliktní fáze, zvládnutí situace verbálně či fyzicky a užití zbraně ve správnou chvíli by pak mělo být až tou poslední možností ke zvrácení rovnováhy sil a ochraně života.