Urban Combat Brno

Hromadnou bitku v Brně nerozpoutali chuligání, ale studenti Krav Maga!

V neděli 28. 10. 2012 se obyvatelům města Brna naskytl velmi zvláštní pohled na tramvaj, ve které se se zbraněmi v rukou necelé tři hodiny v kuse pralo kolem padesáti mužů a žen. Překvapivě se nejednalo o vůz, který vezl fanoušky některého z brněnských sportovních klubů, kde se poklidné fandění zvrhlo v boj o přežití pro ostatní cestující. Jednalo se o závěrečné cvičení třídenního výcviku izraelského bojového systému boje zblízka – krav maga.

Krav maga má své kořeny v izraelské armádě a pro svoji vysokou efektivitu a komplexnost se rozšířila mezi ozbrojené složky po celém světě. Kromě toho si našla své uplatnění i v civilním sektoru, kde se ho v upravené podobě učí studenti, kteří si jednak chtějí zlepšit fyzickou kondici a jednak mají zájem naučit se bránit napadení jedním či více útočníky. V České republice se krav maga vyučuje pod vedením české sekce izraelské IKMF (International Krav Maga Federation) už několik let.
Samotné cvičení Urban Combat – kurz přežití ve městě má ve světě v nejrůznějších podobách už dlouhou tradici a u nás se jednalo o druhou akci tohoto druhu, první se uskutečnila na jaře v Praze. Celá koncepce vychází z toho, že prostředí tělocvičny, kde se cvičí obvykle, se může značně lišit od situace, kdy člověk jede například pozdě večer z práce a na parkovišti je napaden útočníkem. Z tohoto důvodu se studenti učili využívat techniky krav maga v nejrůznějších prostředích, mezi kterými byl například bazén, garáže, diskotéka nebo již zmíněná tramvaj. Celé cvičení měli na starosti vrchní instruktoři IKMF – Michal Otipka a Roman Musil.

Těžko na cvičišti, ještě hůř na bojišti

První den začal v tělocvičně, kde se studenti v rychlosti naučili základní typy úderů, kopů a obranných technik proti jednomu i více útočníkům, dále obrany proti hrozbám a útokům nožem a další. O tom, jak moc se osvětlená a příjemně vytopená tělocvična liší od reálných prostředí, se mohli studenti přesvědčit hned v ten samý večer, kdy se trénink přesunul do plaveckého bazénu, kde se začalo s nácvikem řešení situací, kdy se vám někdo snaží rozbít hlavu o hranu bazénu. Později se přistoupilo i k řešení pokusu o utopenínebo napadnutí nožem.
Druhý den začal několikahodinovým cvičením ve známém brněnském baru Vyhlídka na náměstí Svobody. Zde byl kladen důraz především na prevenci a rychlé řešení možných scénářů napadení a ke konci došlo i na některé vyváděcí techniky, pomocí kterých je možné agresivního hosta z baru dostat pryč. Po obědě se výcvik krav maga přesunul do opuštěných prostor výrobních hal Zbrojovky Brno, která posloužila pro tzv. CQB, neboli close quarter battle. Sem patří řešení různých typů ozbrojených i neozbrojených agresorů, útočníci číhající za rohem, více útočníků naráz, techniky probíhání davem, využívání reálného prostředí k sebeobraně apod. Nakonec museli studenti vyzkoušet naučené techniky během závěrečného cvičení, kdy probíhali podle připraveného scénáře továrnou a řešili různé typy konfliktních situací od opilce, který je nechce nechat projít dveřmi až po ozbrojené útoky.

Večerní trénink se přesunul do šera a tmy garáží pod tělocvičnou na Univerzitní kampus, kde si studenti procvičili obrany proti napadení nožem, více útočníkům zároveň a mnoho dalšího. Kromě toho, že už od příjezdu na místo toho nebylo příliš vidět, na míře stresu přidal ještě pokyn jednoho z hlavních instruktorů, aby si všichni sundali suspenzory, protože to dodá tréninku větší realističnosti.

VIP a boj tramvaji

Poslední den dopoledne byl zaměřen na ochranu třetích osob, tedy na situaci, kdy je napaden kromě studenta i někdo další, například kamarád, přítel nebo přítelkyně apod. Tuto část cvičení měl na starosti Tomáš Martinovský, který se ochranou VIP dlouhá léta zabývá na profesionální úrovni a patří v této oblasti k opravdové špičce. Přestože se trénink aspoň na chvíli vrátil do tepla tělocvičny, tentokrát opět na Univerzitní kampus, byl fyzicky velmi náročný a navíc se už začínala projevovat i únava. Která ovšem zmizela na závěr celého víkendu. Vrchol Urban Combat byl zaměřený na boj v tramvaji, kde se k hrozbám nožem přidala také pistole. Kromě toho si studenti nacvičili taktiku pohybu v dopravních prostředcích. Ten patří k nejtvrdším částem sebeobrany ve městě, protože není kam utéct ani se schovat a útočníka je potřeba z těchto důvodů opravdu zneškodnit.

I přes rostoucí únavu přežilo více než čtyřicet studentů krav maga celý víkend jen s několika modřinami bez vážnějších zranění. Kromě modřin si ale odnesli zkušenosti s bojem v rozmanitých prostředích, kde se buď nemohou pohybovat rychle, je kolem mnoho lidí, nemohou utéct pryč nebo na útočníka téměř nevidí. Dále si vyzkoušeli mnoho různých scénářů napadení sebe nebo svých blízkých a spoustu dalšího.

Celý víkend se samozřejmě cvičení odehrávalo v duchu zásad civilní krav magy – boji se snažte především předcházet, dívejte se kolem sebe a vyhýbejte se potenciálně nebezpečným místům. Pokud se ale do násilné situace i tak dostanete a nepodaří se ji včas uklidnit, snažte se vše řešit co nejrychleji a nejtvrději, z obrany proti prvním útokům přejděte co nejrychleji do protiútoku a jakmile se podaří nebezpečí eliminovat, utečte co nejrychleji pryč. S těmito myšlenkami v hlavě také všichni studenti odešli na konci víkendu domů připravenější na nebezpečí, která může město člověku připravit.

Filip Slunský, IKMF Brno