Krav maga VIP protection instructor course

Internatinal krav maga federation Czech Republic pořádá v září roku 2015 VIP protection course.

Cílem VIP protection kurzu je příprava instruktorů školících jedince a týmy v KM pojetí ochrany třetích osob s přechody a přesahem do střelby, defenzivního řízení, sledování a protisledování, týmové spolupráce, první pomoci a dalších taktických dovedností nezbytných k pochopení, ovládnutí a dalšímu předávání klíčových dovedností v oblasti ochrany třetích osob.

Koncept ochrany VIP se od klasického konceptu civilní KM zásadně odlišuje. Cílem není ubránit se a utéct, ale naopak obětovat podstatnou část svého osobního bezpečí ve prospěch někoho dalšího. Předvídat a předcházet nebezpečným situacím a pokud k nim dojde, tak je co nejrychleji vyřešit a hlavně vše podpřídit
hlavnímu cíli, kterým je bezpečí chráněné osoby. VIP chráněnou osobou nemusí být jen politici, filmové hvězdy, byznysmani ale může jí býti i Vaše žena či děti.

Pro vedení kurzu jsme vybrali člověka nejpovolanějšího, Jean Paul Jauffreta, nejstaršího evropského instruktora KM, elitního vojáka a instruktora Francouzské cizinecké legie, policistu s praktickými zkušensotmi s tou nejtvrdší policejní prací a v neposlední řadě team leadera a školitele VIP protection týmu civilního, vojenského a kontraktorského charakteru.

VIP_course