Military instructor course in Izrael 2017 z pohledu českého policisty

„……fast, fast, fast, fast, donť stop, move……“ křičí na nás anglicky izraelský instruktor…venkovní teplota je přes 30 stupňů, lidé se procházejí po pláži, koupají se…..to ale není náš případ, my běháme venku s vojenskými nosítky, na kterých jsou tři 20ti kilové kotouče z velké činky z posilovny, váha jde, ale nosítka se dost zařezávají do ramen a trapézů, je nutné překonat s těmi nosítky plot, kamennou zeď, písečnou dunu, prostě všechno, co je v cestě….nesmíme nosítka položit na zem, žádné závaží nesmí spadnout….daří se…..následuje výcvik technik krav magy…..„I want to see more agression“ křičí opět izraelský instruktor…..něco se mu nelíbí….naše nasazení je podle něho malé, navíc jsme u předchozího úkolu nestihli časový limit….následují fyzické tresty…. „pull up position“, kdy jsme na hrazdě ve visu, po chvíli měníme za „push up position“ – kliky…. takhle pořád dokola….., když už toho máme plné zuby, tak jdeme opět cvičit techniky krav magy……

To je MIC – Military instructor course, který jsem měl možnost absolvovat pod záštitou české sekce IKMF, a to koncem října 2017 přímo v Izraeli. Jde o 9ti denní intenzivní výcvik vojenské (military) verze krav magy, tak jak se učí u IDF a u izraelských speciálních jednotek. Celý MIC je pojat jako vojenský výcvik. Odborně zajišťují kurz tři hlavní instruktoři IKMF : Avi Moyal, Israel Cohen a Doron Balahcen (CQB and Shooting ). Mezi účastníky kurzu jsou instruktoři krav magy s těmi nejvyššími technickými stupni. V kurzu je nás celkem 13, je zde zastoupena Čína, Angola, Tchaj-wan, Řecko, Holandsko, Izrael (IDF), Polsko, Aruba a Česká republika. Vzhledem k výše uvedené účasti je úroveň kurzu skutečně vysoká. To zdůrazňuje i Avi Moyal a dodává, že do tohoto kurzu posílá čas od času IDF svoje vojáky, což je příklad i našeho kurzu, kdy máme štěstí a možnost se skutečnými vojáky IDF trénovat.

Od prvního dne výcviku nám Israel Cohen vštěpuje 3 základní rysy každého vojáka IDF – rozhodnost, agresi a statečnost, jde o tzv. Warrior traits – bojové rysy. Přímo zde v Izraeli, z pohledu izraelské mentality nabývají tyto pojmy úplně jiných rozměrů než u nás v České republice. Bojové rysy se prolínají a prostupují veškerým naším tréninkem, ať už se jedná o výcvik krav magy, CQB nebo střeleckou přípravu. V našem tréninku je máme každý den a jejich level se neustále zvyšuje. MIC není to nejtěžší, co IKMF nabízí, nejtěžší je Warrior Quest, ale díky MIC jsem pochopil skutečný princip (vojenské) krav magy. Technická stránka věci je pouze jedna část, další mnohem důležitější část je vaše myšlení, odhodlání, agrese, prostě vaše nasazení. Jakým způsobem fungujete na tréninku, tak potom budete fungovat ve skutečné konfrontaci na ulici. Jelikož pracuji u Policie ČR, kde se aktivně účastním různých bezpečnostních opatření, mohu toto jen potvrdit. Během skutečného zákroku, při kontaktu s pachateli fungují pouze jednoduché a nadrilované věci, navíc se všechno odehrává pod značným psychickým tlakem. Bez vašeho osobního nasazení, mentální přípravy je technika jen technikou. A samotná technika útočníka nezastaví. Velice výstižný je nápis v hebrejštině na velké tabuli před vstupem na vojenskou základnu izraelských výsadkářů. Tento nápis nám překládá sám Cohen : „Don’t come back until you finish the mission“ – nevracej se zpět, dokud nedokončíš svoji misi.

Pro výcvik vojenské krav magy je charakteristická jednoduchost a agresivita. Základem je kvalitní „demo“ a pak se jde hned cvičit – drills and work with partner, na zbytečné otázky není čas. Hodně otázek vám zodpoví samotný nácvik. Po několika drilech se už prostě ptát nemusíte, na většinu otázek přijdete sami. Military krav maga zahrnuje mimo jiné základní údery, kopy, pády, vstávání ze země, údery s dlouhou zbraní, obrana proti noži a tyči beze zbraně, obrana proti noži, tyči s dlouhou zbraní, 360, 360 s dlouhou zbraní, obrana s dlouhou zbraní proti škrcení a obejmutí, hrozby krátkou a dlouhou zbraní, takedowns, poutání, překážkovou dráhu, střelecké polohy s dlouhou zbraní, zatýkací techniky, transport zraněného, sparing. Avi Moyal společně s Israelem Cohenem vysvětlují i postavení instruktora vojenské krav magy v systému IDF, resp. jeho spolupráci s velitelem dané jednotky. Úkolem instruktora je připravit vojáka na danou misi, vycvičit ho, pokud možno v co nejkratším čase ve vybraných technikách krav magy a pěstovat v něm výše uvedené warrior traits. Instruktor vojenské krav magy přemýšlí nad tím, co se během akce příslušné jednotky může stát, jaké techniky krav magy budou potřeba, a to vzhledem k charakteru mise, počtu nasazených vojáků, apod. Veškeré procvičované techniky jsou jednoduché, ale zároveň efektivní, jsou odzkoušené letitou praxí v různých válečných konfliktech, do kterých se Izrael za dobu své existence dostal. Důraz je kladen na tzv. „agression drills“ a správné rozhodování pod stresem. Správně vyhodnotit, kterou techniku použiji, zda budu střílet nebo použiji techniku krav magy, popř. zda proti mně stojí útočník s nožem nebo jen civilista s mobilním telefonem v ruce. Na úplný závěr kurzu mě čekají testy – písemný test v angličtině z teorie vojenské krav magy, poté tzv. teaching test – kdy si zvolím jednu techniku vojenské krav magy a během cca 15 minut v této technice musím vycvičit 4 osoby, včetně závěrečného drilu, a nakonec MIC technical test – 4 hodiny technik vojenské krav magy, který zahrnuje nejen správné technické provedení všech technik a jejich správnou aplikaci na konkrétní situaci, ale také test agrese a odvahy, který je běžně používán při výcviku vojáků v IDF. Ne každému z 13cti účastníků se podaří tímto závěrečným testem projít. Naštěstí já uspěl a v závěru obdržím potvrzení o absolvování MIC. Nicméně nejde o diplom, jde o nabité zkušenosti získané přímo v Izraeli. V současné době, po návratu zpátky do České republiky začleňuji vybrané techniky do výcviku policistů, ať už se jedná o střeleckou přípravu nebo výcvik v používání donucovacích prostředků. Za to, že jsem mohl absolvovat výcvik Military krav magy přímo v Izraeli, a to způsobem, kterým se cvičí v IDF a pod vedením instruktorů z izraelských speciálních jednotek, děkuji především Michalovi Otipkovi, který mě do Izraele vybral a poslal. Zároveň bych chtěl také poděkovat Nikole Masopustové za pomoc s administrativními záležitostmi ohledně cesty a celého kurzu. Tento výcvik zvýšil nejen můj technický stupeň krav magy, ale hlavně, což je mnohem důležitější, mi pomohl pochopit principy (vojenské) krav magy, a to daleko v širším pojetí, než bych byl schopen vstřebat v České republice. Na závěr rada pro všechny, kteří se chtějí věnovat výcviku krav magy : „Nejdůležitější je váš osobní přístup a nasazení. Skutečná krav maga bolí. Nejde pouze o techniky, ale zejména o vaše odhodlání, o vaše warrior traits“.

nprap. Mgr. Petr Bačkovský – instruktor Krajská pořádková jednotka Police ČR Pardubického kraje