Seminář pro zaměstnance sociálních služeb

Krav maga pomáhá i zaměstnancům v sociálních službách. Ukázali jsme jim, jak na hašteřivé klienty.

Krav maga je v překladu z hebrejštiny boj z blízka. Tomu se bohužel leckdy nevyhnou jak lidé na ulici, tak i ti, kteří se jim snaží pomoci. Proto instruktoři z IKMF uspořádali seminář pro zaměstnance Azylového domu svaté Terezie v Praze.

Největší problém, se kterým se pracovníci azylového domu mohou setkat, jsou krizové situace mezi dvěma klienty, kdy řeší nějaký spor násilím. Setkávají se také se situacemi, kdy někdo z návštěvníků domu útočí přímo na zaměstnance, nebo kdy se snaží do domu proniknout nevítaný návštěvník. Konflikt je vždy potřeba vyřešit tak, aby nedošlo k jeho eskalaci.

„Pracovníky azylového domu jsme seznámili se základními principy krav maga, učili jsme je nezbytné základní úderové techniky jako přímé údery, kopy a kolena. Seminář jsme pojali tak, aby byl pro účastníky co nejefektivnější. Řešili jsme takzvanou časovou osu útoku a především prevenci.
Konkrétně, co se stane, než dojede k útoku, aspekty toho jak a kdy konflikt eskaluje, rozpoznání gradace konfliktu. Pracovali jsme i s hlasem. To znamená, jak hovořit, a neurážet a použít hlas jako nástroj pro uklidnění konfliktu, aniž by pracovník klienta ještě více rozdráždil. Vysvětlili jsme si pojem bezpečný prostor, bezpečná vzdálenost a komfortní zóna,“ říká instruktor Krav Maga Jakub Dražan.

Na semináři si účastníci vyzkoušeli i vyváděcí techniky, takedowny, páky, ale i měkké techniky sebeobrany a pracovali jsme na zvládnutí kooperace mezi zaměstnanci při řešení různých druhů konfliktů a situací.

„Vedení domu si nás pozvalo, abychom jejím zaměstnancům dali nějaký základ v sebeobraně a hlavně abychom jim poradili se situacemi, které se tady poměrně často dějí. Vycházeli jsme ze scénářů daných situací a poradili jsme, jak by se daly vyřešit. Obvyklý problém například je, že se dva nocležníci perou u oběda, nebo, že se dovnitř chce dostat někdo, kdo tam nepatří například, když tam chtějí protáhnout kamaráda. Prakticky jsme si ukázali, jak dané situace vyřešit, na co si dát pozor a co by se mohlo ještě stát,“ popisuje Ondřej Koštuřík, instruktor Krav Maga.

„Tyto semináře mají velký smysl a jsme rádi, že jsme pomohli lidem v jejich lehké práci. I pracovníci v sociálních službách by se měli umět bránit a krav maga je k tomu nejúčinnějším systémem,“ shodují se oba instruktoři.