Seminář s izraelským instruktorem Cohenem

Není Israel jako Izrael

…… vbíhám do místnosti, proti mně stojí dva figuranti držící lapu, musím prorazit a dostat se skrze ně, rozrážím lapy, hned za nimi ale stojí útočník s nožem v ruce, kterým se mě snaží bodnout do krku, používám naučenou techniku a dostávám útočníka na zem, „out, out, out, out“ slyším, jak na mě z chodby anglicky křičí izraelský instruktor, vybíhám na chodbu, ale hned mě čeká další místnost, opět musím prorazit figuranty držící lapu, nedají to zadarmo, ale dostávám se opět skrze ně, nestačím se ani moc rozhlédnout po místnosti a hned musím reagovat na další útok nožem, tentokrát se mě snaží útočník bodnout do břicha, rychlý blok, okamžitý protiútok údery na hlavu, stržení a dostat útočníka na zem, povedlo se a zase slyším „out, out, out,“ opět vybíhám na chodbu, další místnost, stejná situace, tentokrát používám k obraně otevřený teleskopický obušek, opouštím místnost, přes kuklu se špatně dýchá, není čas odpočívat, další místnosti čekají…….

To je pouze jedna z mnoha modelových situací, které jsem si měl možnost vyzkoušet na jednodenním semináři bojového systému krav maga, který vedl izraelský instruktor Israel Cohen. Tento seminář se uskutečnil koncem ledna v Pardubicích a byl určen pro vybrané policisty Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje. Byl to velmi silný zážitek. Israel Cohen působil řadu let v aktivní vojenské službě v izraelských speciálních jednotkách a prošel několika válečnými konflikty. Má zkušenosti z reálných zákroků a nasazení, což je u instruktora nedocenitelná věc. Zároveň je to člověk přátelský, ochotný pomoci, pokud vidí, že Vám nějaká technika třeba nejde nebo ji nechápete, v klidu Vám ji znova vysvětlí. Na první pohled působí zcela nenápadným dojmem. Ale jakmile se začne hýbat, vysvětlovat a ukazovat techniky, je jasně vidět, čemu se většinu svého života věnuje.

Abych tento náročný seminář zvládnul, hlavně po technické stránce, absolvoval jsem v předchozích měsících společně s dalšími kolegy Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje několik tréninků krav maga. Všechny tyto výcviky probíhaly pod záštitou České pobočky Mezinárodní KRAV MAGA Federace (IKMF) a jejího prezidenta a hlavního instruktora Ing. Michala Otipky, který již v minulosti vedl opakovaně semináře se zahraničními instruktory, a to právě pro české speciální jednotky, ať již policie nebo armády.

Tyto naše přípravné tréninky byly zaměřeny na základní techniky obrany proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi a boji proti více útočníkům. Zvláštní pozornost byla věnována obraně proti útočníkovi ozbrojeného nožem, který útočí z bezprostřední blízkosti a tuto situaci nemůže policista hned řešit použitím střelné zbraně. Prostě ji policista nestihne z pouzdra vytáhnout nebo při jejím použití dojde k závadě, zbraň není střelby schopná, a do toho přichází útok nožem, který je veden agresivně, opakovanými útoky např. osobou pod vlivem nějakých návykových látek. Vždycky se jedná o rychlé útoky, prvotní reakce obránce je nejdůležitější, je nutné útok odrazit a zároveň zabránit dalšímu napadání. Situace, kdy stojíte holýma rukama proti agresivnímu útoku nožem je hodně problematická a vysoce riziková. Je určitě výhodnější a bezpečnější, pokud má policista v této situaci v ruce služební zbraň, teleskopický obušek nebo např. taser a od takové osoby si drží „distanc“. Ale ulice je ulice. Agresivita pachatelů stoupá. A útok nožem může přijít nenadále. Nedávné situace napadení policistů nožem, které se odehrály na jihu Čech mi dají určitě za pravdu. Bohužel jeden z případů skončil tragickým úmrtím policisty.

Hodně času při výcviku krav magy bylo věnováno „izraelským“ zatýkacím a odváděcím technikám, a to jak pro situace dvoučlenné hlídky, tak i pro zákrok pořádkové jednotky uprostřed davu. Během výcviků byly používány opakovaně tzv. stresové drily. Jsou to techniky nebo modelové situace, které mají za úkol Vás dostat do stresu, do stavu, kdy už nemůžete fyzicky ani psychicky a právě v tomto okamžiku přichází velice agresivní útok, např. nožem, vy musíte situaci správně vyhodnotit, zareagovat a snažit se útok odrazit. Všichni zúčastnění si těmito drily prošli. Je jedno, jakou máte kondici. Do stavu, kdy stěží popadáte dech, máte dřevěné, téměř nepohyblivé nohy a v rukách skoro žádnou sílu, se dostal každý. Jak nám zdůrazňovali instruktoři krav maga, v tomto stavu je nutné pokračovat dále, nevzdávat se a zadaný úkol dokončit. Pokud to vzdáte, tak Vás útočník ubodá nebo umlátí. Pokud budete bojovat, máte šanci přežít. Je to podobné jako při opatřeních pořádkové jednotky nebo při zákroku na ulici. Zákrok musíte prostě dokončit, ať se děje cokoliv. Stresové drily nejsou nic příjemného, ale pro výkon a nasazení v reálných situacích jsou k nezaplacení.

Ale zpátky ke Cohenovi: ….. běháme po tělocvičně, na Cohenův povel bereme do rukou lapy, na každého se samozřejmě nedostane (to je také účel), kdo lapu nemá, tak provádí základní údery na parťáka, který lapu má, na mě lapa nevyšla, jedeme naplno, po několika vteřinách vyškubnu parťákovi lapu, zahazuji ji pryč a jednoduchou technikou dostávám parťáka na zem, není čas na odpočinek, opět jedu úderovky na lapu, najednou mě jiný policista chytá ze zadu do tzv. kravaty, bojuji, snažím se z úchopu dostat, zatáhnul mě slušně, jakmile se to povede, beru lapu zase já a role se obrací….. tentokrát to má ale můj parťák horší, protože já sám odhazuji lapu a provádím na něho útok nožem do oblasti žeber…. kolega ale můj záměr vystihl a já končím s několika modřinami na zemi v poutací poloze na břiše…. bez fyzického kontaktu takové výcviky prostě dělat nejdou…..při útoku nožem jde o život…. obrana musí být tvrdá…. tyhle situace se opakují neustále dokola a to v různých podobách….ve dvou, ve třech, ve čtyřech….dril je prostě základ……a do toho Cohenovo anglické „keep moving, keep moving“ – nezastavujte se, nezastavujte se……

Na ulici fungují jednoduché techniky, na složitosti není čas. Rozhoduje vaše fyzická a psychická kondice, moment překvapení. Úkolem je pachatele zadržet, dostat ho pod kontrolu. Nejde o to si dokazovat, kdo je lepší. Technika musí být přiměřeně razantní a tvrdá. Zároveň musíte dodržovat patřičná ustanovení zákona o policii, zejména tu část o přiměřeném a vhodném použití donucovacích prostředků nebo zbraně. Právě kvůli jednoduchosti a účinnosti jsou námi procvičované techniky krav maga použitelné v reálném zákroku.

Během všech výcviků krav maga je také kladen důraz na hlídání si okolí. Jak vysvětluje sám Cohen: „Ocitnete se v situaci, kdy pracujete se zadrženou osobou na zemi, např. ji poutáte. Najednou na Vás útočí další osoba nebo osoby. Na tento útok musí reagovat Váš partner nebo Vy sám“. Situace, do které se policisté snadno dostanou jak při nasazení pořádkové jednotky v rámci různých bezpečnostních opatření, např. při zákroku v davu, tak při zákroku v tzv. prvosledové hlídce na lince 158. Právě v této návaznosti, v reakci na více různých útoků (ozbrojených i neozbrojených) vidím, mimo jiné přínos výše uvedených výcviků bojového systému krav maga. Nejde pouze o to provést jednu techniku a tím skončit, ale naučit se reagovat na situaci, která se během zákroku neustále mění. Ze svých vlastních zkušeností vím, že pokud zadržujete právě osobu v davu, tak často dochází k její obraně ostatními členy davu, kdy tyto napadají zasahující policisty. Zde je právě nutné si hlídat okolí a mít již předem jasně stanoveno, co který policista bude dělat. Rozdělení úkolů jednotlivých policistů při práci v davu se Cohen, vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem, také během semináře opakovaně věnoval.

Celý bojový systém krav maga pochází z Izraele, což je stát, který od svého založení v roce 1948 musí neustále čelit nějaké agresi, a to zejména různým teroristickým útokům nebo občanským nepokojům. Právě díky těmto zkušenostem lze jednoznačně v systému vyčlenit „co funguje a co ne“. Někteří z českých instruktorů systému krav maga, jsou zároveň také aktivními příslušníky policie nebo policejními instruktory. Jejich úkolem je mimo jiné adaptovat získané mezinárodní zkušenosti na podmínky českého právního řádu, a to tak, aby naučené sebeobranné techniky mohli bez obav používat čeští policisté v zákroku, a to v mezích zákona o policii a souvisejících předpisech.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat panu Ing. Michalu Otipkovi a jeho celému týmu za velice profesionální přístup a uskutečnění výše uvedených výcviků a možnosti absolvovat výcvik přímo pod vedením zahraničního instruktora Israel Cohena. Zároveň také děkuji veliteli Krajské pořádkové jednotky mjr. Mgr. Zdeňkovi Klubrtovi za umožnění realizace výcviku a Krajskému ředitelství policie Pardubice za poskytnutí vhodných prostor pro výcvik. Obrovské poděkování patří všem policistům Krajské pořádkové jednotky, kteří se výše uvedeného výcviku zúčastnili s aktivním přístupem a maximálním nasazením.

nprap. Mgr. Petr Bačkovský
instruktor Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje